ویندی پاپلرز قلب من

دفترچه‌ی رُز قرمزم را دوست دارم. انگار واقعا ویندی پاپلرز من است...
:)
  • آنیا بلایت

پشت آبشار

حتی اگر تمام طول شب را گریسته باشی، باز هم دمیدن صبح برایت نشاط آور خواهد بود

از پشت یه آبشار بلند براتون می نویسم!

نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan